Adwokat, dr. hab. nauk prawnych, profesor Politechniki Warszawskiej, ekspert m.in. w sprawach gruntów i nieruchomości, planowania i zagospodarowania przestrzennego, dróg publicznych, prawa ochrony środowiska, przyrody, odpadów i utrzymania czystości w gminach. Prowadzi konferencje i szkolenia dla administracji oraz przedsiębiorców, jest autorem wielu opracowań praktycznych, komentarzy, recenzji, opinii poświęconych tematyce funkcjonowania administracji publicznej.