Centrum Szkoleniowe „Administracja Publiczna” oraz oraz kancelarie: Suwaj Zachariasz i Maciej Górski

Centrum Szkoleniowe „Administracja Publiczna”

Organizuje konferencje, jak i szkolenia obejmujące problemy funkcjonowania szeroko rozumianej administracji publicznej o rozległej tematyce, których planowanie opiera się na informacjach pochodzących od praktyków – pracowników administracji publicznej, zgłaszających kwestie wywołujące wątpliwości w codziennej pracy.

Oferowane szkolenia i konferencje prowadzone są przez sprawdzonych ekspertów z danej dziedziny. Są to osoby nie tyko posiadające doskonałą wiedzę merytoryczną, ale też świetnie przygotowane do konkretnego spotkania i nawiązujące bardzo dobry kontakt z uczestnikami szkoleń. Wyróżnia ich praktyczne podejście do tematu oraz otwartość na pytania uczestników.

www.presscom.pl

Oferuje szkolenia m.in. z zakresu oświaty, dróg publicznych, decyzji administracyjnych, opłat adiacenckich, archiwizacji dokumentów w urzędzie, zatrudniania pracowników samorządowych i wiele innych.

Suwaj Zachariasz Adwokacka Spółka Partnerska

Kancelaria Suwaj Zachariasz to ekspercki zespół najwyższej klasy specjalistów prawa administracyjnego w Polsce, zarówno w aspekcie naukowym, jak i praktycznym. Od lat skutecznie doradza podmiotom publicznym oraz przedsiębiorcom, w jaki sposób rozwiązywać problemy prawne pojawiające się na styku prawa publicznego i prywatnego.

 

Prawnicy z kancelarii są uznanymi profesorami prawa administracyjnego na renomowanych publicznych uczelniach wyższych, ale również wieloletnimi praktykami z doświadczeniem i sukcesami w pracy w administracji rządowej oraz samorządowej. Są też autorami monografii, komentarzy, poradników, ekspertyz, opinii w zakresie kluczowych problemów związanych z prawidłową realizacją zadań publicznych. Na stałe udzielają wypowiedzi i komentarzy publikowanych m.in. w dziennikach „Rzeczpospolita” i „Gazeta Prawna” czy na portalu Prawo.pl.

 

Kancelaria zapewnia kompleksowe usługi prawne w szczególności w obszarach prawa procesu inwestycyjnego oraz związanych z tym zagadnieniami zarządzania pasem drogowym, ochroną przyrody, środowiska i zabytków a we współpracy z zespołem mec. Macieja Górskiego, również pełną obsługę podmiotów na rynku nieruchomości. Specjalizuje się również w prowadzeniu strategii procesowych zarówno w postępowaniach administracyjnych, jak i przed sądami administracyjnymi. Projektuje, doradza, szkoli, konsultuje oraz opiniuje działania klientów najlepiej służące osiąganiu zamierzonych celów.”

www.suwajzachariasz.pl

Maciej Górski Kancelaria Adwokacka

To kancelaria wyspecjalizowana w prawie nieruchomości i prawie korporacyjnym. Jej celem jest świadczenie usług w sposób, który pozwala najpełniej i najoptymalniej zrealizować potrzeby klientów. Świadczy kompleksowe usługi prawne na rzecz przedsiębiorców, ze szczególnym uwzględnieniem podmiotów rynku nieruchomości. W sposób komplementarny obsługuje zamierzenia inwestycyjne i deweloperskie, wspierając klientów na wszystkich etapach, od badania stanu prawnego i obsługi transakcyjnej, przez proces realizacji procesu inwestycyjnego, aż po komercjalizację. Aktualnie zespół składa się z 12 osób. W 2019 roku zapewnili obsługę transakcji o łącznej wartości kilkuset milionów złotych, przeprowadzili kilkadziesiąt analiz stanów prawnych nieruchomości oraz na stałe uczestniczą w kilkunastu procesach inwestycyjnych.

www.maciej-gorski.pl