Adwokat, dr. hab. nauk prawnych, profesor Politechniki Warszawskiej, ekspert m.in. w sprawach gruntów i nieruchomości, planowania i zagospodarowania przestrzennego, dróg publicznych, prawa ochrony środowiska, przyrody, odpadów i utrzymania czystości w gminach.

Więcej

Doktor nauk prawnych, sędzia Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, specjalista z zakresu publicznego prawa nieruchomości.

Więcej

Doktor nauk prawnych, sędzia Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, autorka publikacji z zakresu prawa geodezyjnego i kartograficznego, gospodarki nieruchomościami i planowania przestrzennego.

Więcej

Adwokat, członek Izby Adwokackiej w Warszawie, absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego, ekspert i praktyk prawa nieruchomości.

Więcej

Adwokat, dr. hab. nauk prawnych, profesor Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. Autor licznych publikacji z zakresu prawa administracyjnego.

Więcej

Doktor nauk prawnych; adiunkt w Katedrze Prawa i Postępowania Administracyjnego na Wydziale Prawa Uniwersytetu w Białymstoku, sędzia Naczelnego Sądu Administracyjnego.

Więcej