Doktor nauk prawnych, sędzia Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, autorka publikacji z zakresu prawa geodezyjnego i kartograficznego, gospodarki nieruchomościami i planowania przestrzennego.