Doktor nauk prawnych, sędzia Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, specjalista z zakresu publicznego prawa nieruchomości, ukończył wydział prawa Uniwersytetu Jagiellońskiego, jest doświadczonym wykładowcą, byłym Naczelnikiem Wydziału Mieszkalnictwa w Urzędzie Mieszkalnictwa i Rozwoju Miast. Współautor książki „Regulowanie stanu prawnego nieruchomości pod drogi” (z A. Trembecką).